Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Ο ψευδής μάρτυς δεν θέλει μείνει ατιμώρητος· και ο λαλών ψεύδη θέλει απολεσθή" (Παρ. ιθ΄9)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Που βρισκόμαστε - Συναθροίσεις

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 42, τέταρτη πάροδο 3ης Σεπτεμβρίου απο Ομόνοια, αριστερά.

Οι κύριες συναθροίσεις είναι οι εξής:

Κυριακή πρωί    11:00 - 12:00
Κυριακή βράδυ    19:00 - 20:00
Τετάρτη βράδυ    20:00 - 21:00

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός. Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν."

Ψαλμός κγ' 1-2

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα