Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες

 

Κάνοντας κλικ εδώ θα βρείτε λίγα λόγια σχετικά με τις δραστηριότητες της εκκλησίας

 

Εκδρομή Ομίλου στον Ωρωπό - Ιούνιος 2011
 
Πικ-νικ του Ομίλου Νέων στον Ωρωπό
 
 
Γιορτή Κυριακού Σχολείου - Ιούνιος 2009
 
Η ετήσια γιορτή του Κυριακού Σχολείου.
 
 
Εκδρομή Ομίλου Νέων στην Κόρινθο - Ιούνιος 2009
 
Εκδρομή Ομίλου στην Κόρινθο.
 
 
Χριστούγεννα 2008
 
Συνεστίαση τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
 
 
Συνεστίαση Ιούνιος 2008
 
Συνεστίαση μετά τη βραδυνή λατρεία.
 
 
Γιορτή Κυριακού Σχολείου Χριστούγεννα 2005
 
Η ετήσια γιορτή του Κυριακού Σχολείου.
 
 
Δευτέρα του Πάσχα 2000
 
Εκδρομή στο Κατσιμίδι τη Δευτέρα του Πάσχα.
 
 
Γιορτή Κυριακού Σχολείου Χριστούγεννα 1993
 
Η ετήσια γιορτή του Κυριακού Σχολείου.
 
 
Βάφτιση στο Αιγαίο 28/6/1990
 
Βάφτιση στην Βραυρώνα.
 
 
Συνεστίαση Οκτώβριος 1980
 
Συνεστίαση μετά τη βραδυνή λατρεία.
 
 
Γιορτή Κυριακού Σχολείου Χριστούγεννα 1977
 
Η ετήσια γιορτή του Κυριακού Σχολείου.
 
 
Δευτέρα του Πάσχα 1976
 
Εκδρομή στο Κατσιμίδι τη Δευτέρα του Πάσχα.
 
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. "

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα