Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

Η Βίβλος έχει τα πρωτεία της κυκλοφορίας στον κόσμο εδώ και πάνω από δυο αιώνες τώρα. Όπου έχει εισχωρήσει έχει μεταβάλει καρδιές και καταστάσεις. Η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Μελέτα τη και θα δείς το θαύμα στη ζωή σου. Ένα θαύμα αναγέννησης, καινούργιας, ουράνιας και αιώνιας ζωής.

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Ηχογραφημένα Κηρύγματα

 

"Μεμφιβοσθέ"
 
Β' Σαμουήλ θ'
Αθήνα 01-04-2012
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Οι μωρές παρθένες...
 
Ματθ. κε' 1-13
Αθήνα 19-06-2011
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Εάν αμελήσωμεν...
 
Εβρ. β' 3
Αθήνα 13-06-2010
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Πώς να προσευχόμαστε
 
Λουκ. ια' 1
Αθήνα 27-09-2009
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Η παραβολή των ζηζανίων
 
Ματθ. ιγ' 24
Αθήνα 24-01-2010
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Το Φρόνημα του Χριστού
 
Φιλιππ. β΄5
Αθήνα 05-03-2006
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Γιατί ήρθε ο Χριστός
 
Λουκ. ιθ΄10
Αθήνα 07-06-2009
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι...
 
Εβρ. θ΄27
Αθήνα 03-06-2007
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Πού είσαι
 
Γεν. γ΄9
Αθήνα 25-01-2009
Μάρκος Μπούσιος
 
 
'Αβραμ και Λωτ
 
Γεν. ιγ΄5-18
Αθήνα 09-09-2007
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Αμαρτία, Αγάπη, Σωτηρία
 
Διάφορα Χωρία
Αθήνα 22-02-2009
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Αντίο στον Θεό
 
Πράξ. κδ΄24-27
Αθήνα 28-10-2007
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Γεύμα για πολλούς στην έρημο
 
Μαρκ. ς' 35-44
Αθήνα 29-04-2007
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Εγώ είμαι η θύρα
 
Ιωάν. ι' 7-10
Αθήνα 26-11-2006
Μάρκος Μπούσιος
 
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου."

Ψαλμός ριθ' 105

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα