Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

To Eυαγγέλιο είναι μήνυμα σωτηρίας. Είναι τα καλά νέα ότι ο Θεός, με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό, τακτοποίησε την εκκρεμότητα της αμαρτίας για κάθε άνθρωπο. Και τώρα, όποιος θέλει να σωθεί από την αμαρτία και τις αιώνιες συνέπειές της, μπορεί δεχόμενος με πίστη τον Χριστό ως ατομικό του Σωτήρα. Το Ευαγγέλιο δεν λέει τι εμείς πρέπει να κάνουμε για τον Θεό, αλλά τι ο Θεός έκανε για μας.

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Διάφορα - Καθαρά και Ακάθαρτα

 

To μέρος του Λευϊτικού Νόμου που αναφέρεται στα καθαρά και μη καθαρά ζώα και πτηνά και αφορούσε τη διατροφή του λαού Ισραήλ δεν είχε πνευματικό αλλά υγιεινό νόημα και σκοπό. Οι πάντες σήμερα συμφωνούν πως ό,τι απαγόρευε ο Θεός στους Ισραηλίτες να τρώνε από το ζωικό βασίλειο τότε ήταν και είναι σίγουρα βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου. Έτσι, ο Θεός περιέλαβε στον Νόμο Του προς τον λαό Του κάθε τι που ήταν για το καλό του. Για μας δε τους εθνικούς δεν υφίσταται καν τέτοιο θέμα από πνευματικής άποψης. Μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να ξέρουμε τι βλάπτει και τι ωφελεί, ή τουλάχιστον, δεν βλάπτει στον ίδιο βαθμό! Είναι πια θέμα ατομικό και υγιεινό! Επίσης τα χαρακτηριζόμενα ως ακάθαρτα είδη ήσαν απαγορευμένα και για τις θυσίες! Στο θέμα την τελεία και την παύλα την βάζει η απόφαση που οι Απόστολοι, και οι Πρεσβύτεροι "συν όλη τη εκκλησία" πήραν σχετικά με τους όρους εισδοχής των εθνικών στους κόλπους της χριστιανικής πίστης κατά την πρώτη εκείνη σύνοδο στην Ιερουσαλήμ το 50 μ.Χ. Η απόφαση έλεγε: "Έδοξεν...τω πνεύματι τω αγίω και ημίν μηδέν πλέον επιτιθεσθαι ημίν βάρος πλην τούτων των επάναγκες, απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτών και πορνείας' εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ πράξετε. Έρρωσθε. Πρ.15: 28 (Κ.Κ.Nestle). Αυτά είναι για μας, και δόξα τω Θεώ!

Μάρκος Μπούσιος.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον."

Ησαϊας α' 18

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα