Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για τον Αληθινό Θεό

 

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας μόνο ζωντανός και αληθινός Θεός, Δημιουργός του ουρανού και της γης, ανέκφραστα ένδοξος σε αγιότητα και τελειότητα, τριαδικός, δηλαδή Πατέρας, Υιός και Πνεύμα 'Αγιο. Τα τρία αυτά θεία πρόσωπα αποκαλύπτονται στις Γραφές ως διακριτά και ασύγχυστα, ομοούσια και αχώριστα. Η Τριάδα είναι μυστήριο που αποκαλύφτηκε, αλλά παραμένει ασύλληπτο και ανεξήγητο για τη διάνοια.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα