Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για την εκκλησία

 

Πιστεύουμε ότι η εκκλησία αποτελείται από το σύνολο των πιστών του Χριστού οι οποίοι αναγεννώνται από το 'Αγιο Πνεύμα και ξεχωρίζονται από τον κόσμο. Αυτοί οι πιστοί ανήκουν χρονικά στην Οικονομία της Χάρης που άνοιξε με την Πεντηκοστή και θα κλείσει με την Αρπαγή. Η εκκλησία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ακόμη θα σωθούν και θα προστεθούν κι άλλοι. Αυτή η παγκόσμια, αόρατη, εκκλησία δεν χωρίζεται σε θριαμβεύουσα και στρατευομένη. Όσο καλοί και πετυχημένοι κι αν μας φαίνονται οι όροι αυτοί, δεν μπορούν να στηριχτούν ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα των Γραφών. Ως σώμα του Χριστού η εκκλησία ακόμη αυξάνει και μορφώνεται. Αυτή η εκκλησία θα γίνει ορατή όταν: "Αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται απ΄ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι άμα συν αυτοίς αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα" (Α΄Θεσσ.δ΄16,17). Όμως η λέξη εκκλησία στην Καινή Διαθήκη έχει και την έννοια της επιμέρους κοινότητας. Είναι η ορατή μορφή της εκκλησίας που αποτελείται από ένα αριθμό ατόμων που ομολογούν πίστη στον Χριστό και βαφτίζονται κατά τον τύπο της Μεγάλης Εντολής. Η αλλιώς λεγόμενη τοπική εκκλησία είναι μικτή. Αποτελείται από σωσμένους -αναγεννημένους- και μη σωσμένους. Το ιδανικό είναι να αποτελείται μόνο από σωσμένους, αλλά αυτό είναι ανέφικτο εδώ στη γη. Φροντίδα όλων των πιστών και προσευχή πρέπει να είναι ο Κύριος να προσθέτει "τους σωζομένους επί τω αυτώ", όμως θα υπάρχουν πάντοτε και οι Ανανίες και οι Σάπφειρες. Η διαλογή θα γίνει κατά την αρπαγή. Η επιμέρους εκκλησία είναι αυτόνομη και αυτοκέφαλη. Δεν υπάγεται σε κανένα και πουθενά διοικητικά και δογματικά παρά μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό, την Κεφαλή της. Η συγκρότηση, λειτουργία και διοίκησή της μας δίνονται στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν χαρίσματα που δίνονται από το 'Αγιο Πνεύμα για την οικοδομή της εκκλησίας, και διακονίες. Οι λειτουργοί της είναι υπηρέτες που συστήνονται από τον Κύριο και αναγνωρίζονται από την ολομέλεια των πιστών. Διοικητικά στην Καινή Διαθήκη αναγνωρίζονται μόνο δυο βαθμοί, δηλαδή: Ποιμένες (Αλλιώς Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι) και Διάκονοι. Οι πιστοί δεν χωρίζονται σε κληρικούς και λαϊκούς, γιατί στη Νέα Οικονομία όλοι οι χριστιανοί είναι: "γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα" (Α΄Πέτ.β΄9).

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα