Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για την από παρθένο γέννηση του Χριστού

 

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε υπερφυσικά, από την Παρθένο Μαρία, χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός, αλλά με την επέλευση σ΄αυτή του Πνεύματος του Αγίου και την επισκίασή της από τη δύναμη του Υψίστου. Πρόκειται για το μεγάλο μυστήριο της ευσεβείας που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει και εξηγήσει με τον φυσικό του νου, αλλά κάθε καλοπροαίρετος και ειλικρινής εκζητητής της αλήθειας, με τη βοήθεια και αρωγή του Πνεύματος του Θεού, μπορεί να πιστέψει και να πάρει σωτηρία και αιώνια ζωή. Το πρόσωπο του Χριστού δεν ανατέμνεται. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο ήταν Θεός και πόσο άνθρωπος. Ήταν ο Υιός του Θεού που για τη σωτηρία μας έγινε και Υιός ανθρώπου. Ως Υιός Θεού έφερε τον Θεό στον άνθρωπο και ως Υιός ανθρώπου φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό. Σ΄ Αυτόν η δόξα στους αιώνες!

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα