Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Τί πιστεύουμε για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του

 

Πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε σωματικά την τρίτη ημέρα από τη σταύρωσή Του, σύμφωνα με τις Γραφές και τις δικές Του διαβεβαιώσεις. Ότι τώρα βρίσκεται σωματικά στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει για μας και τους ανόμους, ενώ παράλληλα είναι, ως Θεός ευλογητός εις τους αιώνας και πανταχού παρών, όπως όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του, διαβεβαίωσε, πως είναι κι Αυτός ανάμεσά τους. Ότι θα ξανάρθει σε δυο ξεχωριστές φάσεις Αρπαγή και Αποκάλυψη, για απολύτρωση, κρίση και βασιλεία. Aλληλούια!

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα