Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Χριστούγεννα 2008

 

Ένα ακόμα τραπέζι "Αγάπης" τα Χριστούγεννα του 2008. Άφθονα και πολύ γευστικά φαγητά, που με πολύ κόπο είχαν ετοιμάσει οι αδελφές, και μια ατμόσφαιρα άδολης αγάπης και πνευματικής ανάτασης. 'Οπως πάντα, όταν ήρθε η ώρα σιγά σιγά να φεύγουμε, κακοφαινόταν σε όλους. Αλήθεια, αυτή την αγάπη ποιός μας την έδωσε; Αυτή η ενότητα των πιστών δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα εδώ στη γη; Αλλά όλο αυτό μιλάει για εκείνη την συνάντηση που θα ΄χουμε στον ουρανό μαζί με τον Κύριο, που ξεπερνάει κάθε φαντασία. Αυτό εννοεί ο απόστολος Ιωάννης όταν λέει: "Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισή. Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ΔΙΟΤΙ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ·" (Α΄Ιωάν. γ΄13,14). Δεν τους αγαπάμε με την έννοια μόνο ότι δεν θέλουμε το κακό τους, αλλά το καλό τους, και είμαστε πρόθυμοι να τους παρασταθούμε όταν μας έχουν ανάγκη, αλλά τους αγαπάμε και με την έννοια ότι θέλουμε να είμαστε μαζί τους, να λατρεύουμε τον Κύριο μαζί τους, να ακούμε τον Λόγο μαζί τους, να προσευχόμαστε, να ψάλλουμε, γιατί όχι(;) και να τρώμε μαζί τους!

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα