Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Γιορτή Χριστουγέννων 2005

 

Ο Κύριος όταν ήταν στη γη δέχτηκε μανάδες που Του έφεραν τα παιδάκια τους για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές Του τις εμπόδιζαν. Ο Κύριος όμως τους είπε, μη τις εμποδίζετε, αφήστε τα παιδάκια να έρχονται σε μένα, γιατί η βασιλεία του Θεού είναι για κείνους που μοιάζουν μ΄ αυτά. Αλήθεια σας λέω, είπε, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπείτε. Πόσο σπουδαίο μάθημα! Να γίνουμε σαν τα παιδιά, δηλαδή, να ταπεινωθούμε και να δεχτούμε τον Χριστό για Σωτήρα μας με απλή, παιδική, πίστη και εμπιστοσύνη. Αυτό λέει σ΄ εμάς τους μεγάλους ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα