Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Γιορτή Χριστουγέννων 1977

 

Η φωτογραφία αυτή είναι αρκετά παλιά. Δείχνει το Κυριακό Σχολείο της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας στις αρχές της ίδρυσης και διαδρομής της. Τα παιδιά αυτά είναι τώρα άντρες και γυναίκες. Κάποια είναι μαζί μας. Είναι του Χριστού. Τα βλέπεις με τις οικογένειές τους και δοξάζεις τον Κύριο. Δραστήρια και στην εκκλησία. 'Αλλα όμως, και, δυστυχώς με το πέρασμα του χρόνου, όχι λίγα, αποστάτησαν. Αρνήθηκαν τον Κύριο, τη Ζωή, προτίμησαν τον κόσμο, την αμαρτία, τον θάνατο. Κάποια μέρα, πολύ σύντομα, θα κληθούν να δώσουν λόγο στον Κριτή των ζώντων και των νεκρών για την άρνησή τους και την αποστασία τους. Ποιος μπορεί να φανταστεί αυτή την τρομερή στιγμή! Εσύ τι έχεις κάνει με τον Χριστό; Τον έχεις δεχθεί για Σωτήρα σου ή τον έχεις απορρίψει; Καιρός για σκέψη σοβαρή είναι τώρα, γιατί υπάρχει ακόμα ελπίδα μετάνοιας και επιστροφής. Ο Χριστός με αγάπη και απλωμένα τα ματωμένα Του χέρια σε περιμένει. Θα πας; Δεν θα σε περιμένει για πάντα. Πότε η πόρτα θα κλείσει κανένας δεν ξέρει. Μη αναβάλλεις, λοιπόν. Η πιο κατάλληλη στιγμή και ευκαιρία να σωθείς είναι τώρα.

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα