Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Εκδρομή Ομίλου Νέων στον Ωρωπό - Ιούνιος 2011

 

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2011, ο Όμιλος των Νέων της εκκλησίας πραγματοποίησε εκδρομή στον Ωρωπό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Αρχικά απολαύσαμε τον καφέ και το παγωτό μας σε μία καφετέρια δίπλα στην θάλασσα, και όταν άρχισε να δύει ο ήλιος και να φεύγουν οι λουόμενοι κατευθυνθήκαμε προς την παραλία όπου απολαύσαμε παιχνίδι και υλική τροφή αρχικά, και ψαλμωδία και πνευματική τροφή στη συνέχεια. Ελπίζουμε να επαναληφθούν τέτοιες εκδρομές μέσα στα πλαίσια της αδελφικής αγάπης και ενότητας, καθώς η σπουδαιότητα της χριστιανικής παρέας στους χριστιανούς νέους της εποχής μας είναι μεγάλη. Στη φωτογραφία, μία από τις πολλές που τραβήχτηκαν, φαίνονται κάποια απο τα παιδιά που συμμετείχαν στο πικ-νικ, λίγο πριν συγκεντρωθούμε όλοι μαζί για να πάρουμε πνευματική τροφή από τον λόγο του Θεού.

 

Σχόλιο: αδ. Αλέκος Ντόρντας
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα