Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Εκδρομή Ομίλου Νέων στην Κόρινθο Ιούνιος 2009

 

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009 ο Όμιλος Νέων της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας είχε μία εκδρομή σε σπίτι αδελφών στην Κόρινθο. Η εκδρομή έγινε με αφορμή την λήξη των δραστηριοτήτων του ομίλου για το καλοκαίρι. Ο όμιλος των νέων της εκκλησίας μας, έχει τακτικές συναντήσεις κάθε Κυριακή πριν την απογευματινή λατρεία της εκκλησίας, είτε στον χώρο της εκκλησίας για συζήτηση με συντονισμό από τον υπεύθυνο αδελφό, είτε για προετοιμασία της χορωδίας των νέων, είτε για συμπροσευχή σε αδελφικά σπίτια μετά την απογευματινή λατρεία. Είναι πράγματι ωραίο οι πιστοί νέοι να συζητούν για τα πράγματα του Θεού, να προσεύχονται μαζί, να μοιράζονται εμπειρίες απο τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους και να εχουν κοινωνία με πιστούς νέους, κόντρα στις προκλήσεις του κόσμου και τους πειρασμούς με τους οποίους ο διάβολος βάλλει εναντίον των πιστών. Στη φωτογραφία είναι περίπου απόγευμα, και έπειτα απο μία ολόκληρη μέρα στη φύση και τη δημιουργία του Θεού, με κοινωνία αδελφική, παιχνίδι και υλική τροφή, έχει έρθει η ώρα για ψαλμωδία και πνευματική τροφή.

 

Σχόλιο: αδ. Αλέκος Ντόρντας
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα