Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Κατσιμίδι 2000

 

Πάλι στο ωραίο Κατσιμίδι. 'Αλλη φορά, μια άλλη μέρα. Νοσταλγικό παρελθόν! Σε ποιον δεν αρέσει η φύση στο βουνό; Σε ποιον δεν αρέσει η θάλασσα; Τα έργα του Θεού είναι θαυμάσια! Και πιο θαυμάσια ακόμα η κοινωνία των αδελφών σε όποιο μέρος. Στην εκκλησία λατρεύουμε τον Κύριο, όπως και στην εξοχή. Και σ΄αυτές τις εκδρομές, ενώ τα παιδιά και οι νεώτεροι παίζουν την ελεύθερη ώρα, κάποιοι μεγαλύτεροι συζητούμε διάφορα πνευματικά θέματα. Υπάρχει τίποτε καλύτερο για τα παιδιά του Θεού; Ασφαλώς, είναι ο ουρανός. Εκεί κοιτάμε, και από κει περιμένουμε τον Σωτήρα μας να ξανάρθει. Κι όπως τα σημεία δείχνουν, η ώρα εγγίζει, Αμήν.

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα