Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Συνεστίαση Ιούνιος 2008

 

Οι "αγάπες" συνεχίζονται. Ύστερα από τη βραδινή συνάθροιση της Κυριακής οι αδελφές, κατά διαστήματα, ετοιμάζουν ωραία και νόστιμα φαγητά και όλα τα άλλα, και γύρω από τα τραπέζια, ύστερα από ευχαριστία, αυτοσερβιριζόμενοι, καθόμαστε και απολαμβάνουμε μαζί μ΄ αυτά και την αδελφική συναναστροφή. Ευχή μας είναι όλοι οι πιστοί του Χριστού να εκτιμήσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις και να δουν πόσο συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της μεταξύ μας πνευματικής ενότητας. Οι πρώτοι χριστιανοί αυτό το είχαν καταλάβει πολύ καλά, γι΄ αυτό και τα κοινά τραπέζια ήταν τόσο συχνά μεταξύ τους. Όταν για ό,τι κάνουμε έχουμε βιβλική βάση θα έχουμε και την ευλογία του Κυρίου, και αυτό, δόξα στο όνομά Του, μέχρι τώρα συμβαίνει, και προσευχόμαστε να συνεχιστεί. Στη φωτογραφία, όπως βλέπουμε, προηγούνται οι γυναίκες

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα