Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς"Ματθ. ζ΄12

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Δραστηριότητες - Βάφτιση στο Αιγαίο 1990

 

Ήταν ένα ωραίο καλοκαιρινό απόγευμα. Στην εκκλησία έξη άτομα είχαν εκφράσει την επιθυμία να βαφτιστούν. Ξεκινήσαμε μια καλή, αριθμητικά, ομάδα, με ιδιωτικά αυτοκίνητα, για την ωραία Βραυρώνα, κάπου τριάντα πέντε χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η θάλασσα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, ήταν αρκετά ταραγμένη. Αυτό όμως δεν ήταν πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν πού θα μπορούσαμε να κάνουμε τη βάφτιση, δεδομένου ότι οι αμμουδιές ήταν όλες κατάμεστες από λουόμενους. Τελικά αναγκαστήκαμε να κατεβούμε από βράχους σε μέρος που μόνο δυο-τρεις μας παρακολουθούσαν, και μάλιστα, προσεκτικά άκουγαν τη σχετική ομιλία και προσευχή. Πιστεύουμε πως ήταν μια καλή μαρτυρία για τον Κύριό μας. Αφού τελείωσε η βάφτιση, κάπου κοντά σ΄ένα υπαίθριο κέντρο καθήσαμε όλοι σε τραπέζια, γεμάτοι συγκίνηση, χαρά και ενθουσιασμό, φάγαμε και ήπιαμε κάτι. Λες και είμασταν συνεννοημένοι, καθώς θερμά χαιρετιόμασταν, όλοι λέγαμε τα ίδια λόγια, σ΄αυτούς που βαφτίστηκαν, φυσικά, "Ο Κύριος να σε ευλογεί" και οι υπόλοιποι: "Κι άλλα πολλά τέτοια..." Όμως δεν είναι τόσο το βάφτισμα, αν και απόλυτα επιβεβλημένο ως εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά η κατά χάρη σωτηρία του αμαρτωλού που είναι το πρώτιστο και μέγιστο, και γι΄αυτό η δόξα ανήκει μόνο στον Θεό. Το βάφτισμα γίνεται στη βάση της ομολογίας του ατόμου ότι έχει πιστέψει στον Χριστό και τον έχει δεχθεί ως προσωπικό Σωτήρα του.Αμήν.

 

Σχόλιο: αδ. Μάρκος Μπούσιος
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

" Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν."

Ματθ. κη' 19-20

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα