Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Δεν δίδει λόγον περί ουδεμιάς των πράξεων αυτού» Ιώβ λγ΄13

ΜΑΣ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Πολλοί άνθρωποι μέμφονται τον Θεό για ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή τους. Όμως έχουν άδικο. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο Θεός είναι κυρίαρχος και δεν έχει ανάγκη από τον άνθρωπο. Ο Ιώβ, ο τόσο ευσεβής αυτός άνθρωπος, δυστυχώς, από τα αλλεπάλληλα δεινά που ήρθαν επάνω του, έφτασε στο σημείο με παράπονο και κάποιο βαθμό αγανάκτησης, να ρωτήσει γιατί; Μπορεί να μη καταλαβαίνουμε πολλές ενέργειες του Θεού, όμως ας είμαστε βέβαιοι πως για ό,τι κάνει υπάρχει κάποιος λόγος και σκοπός. Και πάντοτε οι ενέργειές Του είναι για το καλό των δικών Του. Τα λόγια της επικεφαλίδας ο Ιώβ τα είπε. Και πράγματι ο Θεός δεν δίνει λόγο σε κανένα για ό,τι κάνει. Αντί να μεμφόμαστε τον Θεό για δυσάρεστα πράγματα που μας συμβαίνουν, ας τον παρακαλούμε θερμά να μας δείξει γιατί, και τότε θα πούμε κι εμείς μαζί με τον ψαλμωδό «Καλόν έγεινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, δια να μάθω τα διατάγματά σου» (Ψαλ.ριθ΄71. Μη διαμαρτύρεσαι και μη επαναστατείς εναντίον του Θεού. Ό,τι κάνει, αν ταπεινωθείς και σκέψεις κάτω από το παντοδύναμο χέρι Του, θα δείς ότι είναι για το καλό σου.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα