Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«θέλει γεννήσει υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.» Ματθ. α΄21

Ένα από τα πρώτα πράγματα που το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας δείχνει είναι, ότι ο Ιησούς ήταν ένας αληθινός άνθρωπος. Στο πρόσωπό Του όμως κάτι πολύ περισσότερο απ΄ αυτό επισκέφτηκε τους ανθρώπους: Ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Ιωσήφ ειδοποιήθηκε από έναν άγγελο ότι το παιδί που η Μαριάμ κυοφορούσε είχε συλληφθεί «εκ Πνεύματος Αγίου» και ότι επρόκειτο να ονομαστεί Ιησούς.
Το όνομα Ιησούς σημαίνει: «ο Κύριος είναι σωτηρία». Κανένας άλλος εκτός από τον Θεό δεν μπορεί να δώσει ένα όνομα με μελλοντική προοπτική, ένα όνομα που αποδεικνύεται χαρακτηριστικό του προσώπου που το φέρνει. Το όνομα Ιησούς επιβεβαιώθηκε ως κατάλληλο κατά τρόπο θαυμαστό. Τι και πόσο θαυμαστός «θερισμός» σωσμένων ψυχών δεν έχει ήδη συλλεχτεί! Αποτελείται απ΄ όλους εκείνους που σώθηκαν και των οποίων οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν. Γι΄ αυτούς δεν υπάρχει ο φόβος της κρίσης και της καταδίκης.
Η προφητεία του Ησαΐα (κεφ. ζ΄εδ. 14), όπου αναφέρονται το μεγαλείο και η δύναμη του Σωτήρα που επρόκειτο να έρθει, εκπληρώθηκε έτσι με τρόπο θαυμαστό. Το προφητικό Του Όνομα, Εμμανουήλ, σήμαινε πως Αυτός θα ήταν «Θεός φανερωθείς εν σαρκί» (πρβ. Α΄Τιμ. 3, 16), ο Θεός «μεθ΄ ημών και εν ημίν» κατά ένα τρόπο ασύγκριτα ανώτερο απ΄ ό,τι είχε ποτέ γνωρίσει ο Ισραήλ.
Τα δυο ονόματα, Ιησούς και Εμμανουήλ, συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ο Θεός δεν μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σ΄ ένα λαό που δεν έχει καθαριστεί από τις αμαρτίες του. Αυτή η ίδια η παρουσία Του σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν «πυρ καταναλίσκον». Ο Θεός όμως όχι μόνο ήθελε να σώσει ανθρώπους από τις αμαρτίες τους· αλλά και να κατοικεί μεταξύ τους ώστε να τους χορηγεί τη χάρη και τη δόξα Του. Με την ενανθρώπηση του Ιησού εκπληρώθηκε τέλεια αυτή η πλευρά της βουλής του Θεού.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα