Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

"Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει" Ματθ.κδ΄35

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ποιό βιβλίο γραμμένο πριν από δυο με τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και να διαβάζεται τακτικά από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων σε κοντά τρεις χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους; Η Βίβλος! Διαβάζεται από ανθρώπους που μόλις μπορούν να συλλαβήσουν, από απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης, από πτυχιούχους πανεπιστημίων, από σοφούς και επιστήμονες, από καλλιτέχνες και πολιτικούς, διάβαζεται από κάθε τάξη και κατηγορία ανθρώπων. 'Εχει δεχθεί τις πιο λυσσαλέες επιθέσεις από απίστους και αθεïστές όλων των εποχών. Εξακολουθεί να υφίσταται την πιο φανατική, μεροληπτική, και προκατειλημμένη κριτική. Και σε πείσμα όλων αυτών, μεταφράζεται συνεχώς σε καινούργιες γλώσσες και ξαπλώνεται και μπαίνει και στα πιο απομακρυσμένα μέρη της γης. Γιατί; Γιατί είναι ο λόγος του Θεού που ζεί και μένει στον αιώνα. Αποδεικνύει την υπερφυσική της προέλευση αναγεννώντας όσους την πιστεύουν και δέχονται τον Χριστό, που είναι το κεντρικό της πρόσωπο και θέμα, για προσωπικό τους Σωτήρα. Δεν υπάρχει σωστός άνθρωπος που να μη παραδέχεται τη συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην ανθρωπότητα γενικά και τον σημαντικό ρόλο της στη διαμόρφωση της ιστορίας. Ναί, η Βίβλος, η Αγία Γραφή, η θαυμαστή αυτή βιβλιοθήκη των εξήντα έξη βιβλίων, μπορεί να οδηγήσει και σένα στη Σωτηρία και την αιώνια ζωή. Η Βίβλος είναι: η βάτος η "καιομένη και μη κατακαιμένη". Πάρτη και άρχισε να τη μελετάς. Θα δεις τι μπορεί να κάνει και σε σένα!

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα